گفتگوی «هنرمندنیوز» با «راضیه ابراهیمیان» طراح لباس و پژوهشگر عرصه مد ایرانی- اسلامی:

لزوم راه‌اندازی مرجعی تخصصی در ارائه مد بر اساس نیاز جامعه امروز ایران / تغییر فرهنگ و سبک پوشاک زنان و مردان از طریق ذائقه‌سازی رسانه‌های خارجی

راضیه ابراهیمیان می‌گوید: قاچاق بی رویه پوشاک غیر متعارف به بازار ایران و ذائقه سازی از طریق رسانه‌های خارجی و ضعف رسانه‌های داخلی در ارائه ی محتوا و عدم آگاهی بخشی و زیرساخت درست، فرهنگ سازی برای پوشاک زنان، مردان ...