«مهدی معصومی» برگزارکنند دومین رویداد مدوسامیت:

باید نسلی جسور برای زندگی در جهان آینده تربیت کنیم

دومین رویداد سالانۀ «مدوسامیت»، در سالن همایش های کوه نور هتل پارسیان اوین، با حضور بیش از 20 برند مختلف و متفاوت فعال در حوزۀ کسب و کار برگزار شد.