شعر سعدی در پاکستان

یک عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری خبر داد: یکی از شعرهای سعدی روی مقبره «بهاءالدین زکریا» در شهر مولتان پاکستان نقش بسته است.