ارسلان کامکار اثری را به بانوان ایران تقدیم می‌کند

اثر جدید ارسلان کامکار با عنوان «مرسده» به زودی منتشر می‌شود.