مرضیه شفاپور دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور:

نمایشگاه‌های مد و لباس حلقه وصل مخاطبان و فعالان مد و لباس

خوش‌پوشی چه در اسلام و چه در فرهنگ چند هزارساله ایرانی همیشه مورد توجه بوده است...