«فاطمه» به روایت شعبانی | هفت فراز از زندگی حضرت زهرا(س)

مریم شعبانی گفت: از ویژگی خاص نمایش «فاطمه» این است که همه عوامل و بازیگران زن هستند.