در جشنواره پویانمایی تهران؛

نشست «انیمیشن تجربی» برگزار می شود

علاقه‌مندان حوزه‌ انیمیشن در روزهای‌ برگزاری یازدهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران مخاطب نشست «انیمیشن تجربی» می شوند.