مزایده اثر هنرمندی که لقب شوالیه را رد کرد

یکی از تابلوهای نقاشی «ال اس لوری» نقاش انگلیسی به‌زودی به مزایده گذاشته خواهد شد و انتظار می‌رود خریدار میلیون‌ها پوند برای این اثر بپردازد.