رقابت مستند «سایه‌های بی‌خورشید» در جوایز آسیاپاسفیک

مستند «سایه‌های بی خورشید» به کارگردانی مهرداد اسکویی در بخش مسابقه مستندهای بلند جوایز آسیا پاسیفیک رقابت می‌کند.