روان آتکینسون فیلم زندگی خودش را می سازد

«روان اتکینسون» در یک فیلم صامت در مورد زندگی خودش بازی می‌کند. این بازیگر بریتانیایی ویدیوهای پشت صحنه‌ای در طول زندگی حرفه‌اش ضبط کرده و از آن‌ها برای پروژه جدید استفاده خواهد کرد.