ساخت مستند «بچه های محله شیرآباد» بعد از چهار سال به پایان رسید

مستند «بچه های محله شیرآباد» تازه ترین مستند رایا نصیری در زاهدان به پایان رسید.