رونمایی از اعلان مستند دکتر افغانستانی برای سینما حقیقت

پوستر و تیزر مستند «روایت فرهت» در آستانه شانزدهمین جشنواره سینماحقیقت رونمایی شد.