تصویربرداری «روزهای ناتمام» به پایان رسید/ پیچ و خم یک راز

تصویربرداری مستند «روزهای ناتمام» محصول مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در جزیره کیش به پایان رسید.