جشنواره مستند مونیخ میزبان ۳ فیلم ایرانی میشود

سی و پنجمین جشنواره بین المللی مستند مونیخ در کشور آلمان ۳ فیلم ایرانی در برنامه نمایش خود قرار داد.