فارابی از آمار تولیدات سینمایی اش گزارش رسمی داد

بنیاد سینمایی فارابی اعلام کرد که در ادامه تولیداتش در سالی که گذشت، یک ویترین متنوع را در تولید آثار سینمایی پیش رو دارد.