یادداشت؛

گزارش یک درگیری!

اواخر فصل پاییز است. مشکلات شدید اقتصادی، فشار و آسیب زیادی به معیشت مردم وارد کرده است. بی کفایتی و بی مسئولیتی برخی مدیران مربوطه و مقصر، اوج گرفته. پاسخ گویی مناسب و لازم از سوی روابط عمومی ها و ...