با اطلاع یکی از مردم محلی تاق‌بستان رخ داد

کشفِ سنگ‌نوشته تاریخی در تاق‌بستان

مدیر پایگاه میراث فرهنگی تاق بستان خبر داد: با اطلاعِ یکی از اهالی روستای تاق بستان، سنگ نوشته‌ای تاریخی احتمالا متعلق به قرن ششم هجری به این پایگاه تاریخی تحویل داده شد.