برگزاری نمایشگاه حروف‌نگاری اسماء‌الحسنی در فضای مجازی

شانزدهمین نمایشگاه سالانه حروف‌نگاری پوستر اسماء‌الحسنی از ششم اردیبهشت در فضای مجازی برگزار می‌شود.