اولین آلبوم منصور عامریان در راه انتشار

این آلبوم در هشت قطعه به‌زودی در دسترس مخاطبان قرار می‌گیرد.