دردسرهای مجازی سلبریتی‌ها و غفلت در امر آموزش دانش رسانه

حکایت فیل در اتاق تاریک!

معمولا نوع زندگی سلبریتی‌ها و افراد مشهور در حوزه سینما و تلویزیون و ورزش بیشتر از گروه‌های دیگر از سیاست تا اقتصاد و .. مورد کنجکاوی و توجه عموم جامعه به خصوص گروه جوانان و میانسالان است. این گرایش البته ...