گفت و گو با مدیر مسوول روزنامه ایران:

هنوز عصر روزنامه به پایان نرسیده است

مدیرمسئول روزنامه ایران درباره شرایط روزنامه‌ها در روزهای اخیر گفت: ما هم ‌مثل خیلی از نشریات با افت تیراژ مواجهیم چون بخشی از کشور تعطیل است. اما به هر حال در تولید محتوا که بخش اعظم آن آنلاین منتشر می‌شود ...