دبیر جشنواره فیلم مقاومت معرفی شد

دبیر شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت منصوب شد.