«سزارین» پخش جهانی شد

فیلم کوتاه «سزارین» به کارگردانی مهرشاد خردمندی آماده نمایش و پخش جهانی شد.