«اهمیت ارنست بودن» تمدید شد

نمایش «اهمیت ارنست بودن به کارگردانی مهسا چیذری تا ششم بهمن در تماشاخانه ارغوان روی صحنه می رود.