موزه فلسطین میزبان نمایشگاه «روز خدا» می‌شود

موزه هنرهای معاصر فلسطین همزمان با سوم خرداد روز آزادسازی خرمشهر میزبان عکس‌ و نقاشی هنرمندان می‌شود.