نزدیک به ۲ میلیون بازدید مجازی از «پرادو» در دوران تعطیلی

بازدید مجازی از موزه «پرادو» واقع در اسپانیا به حدود ۲ میلیون نفر رسیده است؛ البته این آمار بازدیدکننده مرهون برنامه‌ای با عنوان «پرادو با شما» است که مجموعه‌ای از فعالیت‌ در شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت این موزه را به ...