صانعی مقدم: باید دست فیلم سازان کوتاه را بازتر بگذاریم

مدیرعامل موسسه هنروتجربه عنوان کرد که باید دست فیلمسازان کوتاه را برای انتخاب موضوع بازتر بگذاریم تا بتوانند معضلات جامعه را بهتر به تصویر بکشند.