رییس دفتر موسیقی درباره کنسرت در ماه رمضان:

قرار بود ماه رمضان کنسرت داشته باشیم که کرونا آمد

مدیرکل دفتر موسیقی در پاسخ به پرسشی درباره دلیل تعطیلی یک ماهه کنسرت‌ها در ماه رمضان و برنامه این دفتر برای برقراری کنسرت‌ها در این ایام اظهار کرد که پیش از شیوع بیماری کرونا در ایران، قرار بوده است در ...