هنرمند ایرانی نامزد دریافت جایزه WERK. STOFF آلمان شد

مژه آصف‌جاه در میان پنج نامزد دریافت جایزه The WERK. STOFF Prize در سال ۲۰۲۱ قرار گرفت.