آغاز اکران آنلاین «مکالمات» و «جوجه‌ها آخر پاییز جیغ می‌کشند»در هنر و تجربه

دو فیلم سینمایی جدید از روز چهارشنبه 12 خرداد 1400 در صفحه اختصاصی هنر و تجربه در پلتفرم هاشور اکران آنلاین می‌شود.