در جلسه نقد و بررسی مطرح شد؛

«شین» فیلم ترسناک نیست/ اثر ظلم در تاریخ می ماند

میثم کزازی کارگردان فیلم سینمایی «شین» در نشست این فیلم بیان کرد که «شین» فیلم ترسناک نیست.