مجسمه‌های باستانی مصر در میدان تحریر

مقام‌های مصر در راستای توسعه گردشگری، چهار مجسمه باستانی را به میدان «تحریر»، یکی از پررفت‌وآمدترین مناطق پایتخت مصر، منتقل کرده‌اند.