میلاد خالقی منش:

مستندی با موضوع کارتن‌خواب‌های معتاد/زندانی که مرکز ترک اعتیاد شد

میلاد خالقی منش از ساخت مستند «دورافتاده‌ها» با موضوع کارتن‌خواب‌های معتاد خبر داد.