بر اساس نتایج یک اکتشاف جدید:

«نئاندرتال‌ها» از آنچه که پیشتر تصور می‌شد باهوش‌تر بوده‌اند

با توجه به شواهد کشف‌شده اخیر، «نئاندرتال‌ها» نخستین طناب جهان را ۵۰ هزار سال پیش می‌ساختند.