معرفی نامزدهای «آسترید لیندگرن» از سوی انجمن نویسندگان کودک

انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، اسامی نامزدهای این نهاد برای جایزه «آسترید لیندگرن» (آلما) را اعلام کرد.