نقاشی‌های نازنین بخشنده در آرت سنتر/ اشعاری که روی بوم سروده شدند

گالری آرت سنتر از روز جمعه ۸ بهمن، میزبان نقاشی‌های نازنین بخشنده خواهد بود.