نمایش آثار اویسی، ترقی‌جاه و تبریزی در گالری آرتیبیشن

نمایشگاهی از آثار سه هنرمند هفدهم اردیبهشت در گالری آرتیبیشن افتتاح خواهد شد.