فرزند ناصر ملک مطیعی: بهترین سال های عمرش را از او گرفتید بعد می گویید خواستار نداشت؟!

امیر ملک مطیعی، فرزند ناصر ملک مطیعی، بازیگر مشهور سینمای پیش از انقلاب با انتشار مطلبی به سخنان محمد بهشتی ( از مسئولان سینمایی کشور در دهه 60 ) واکنش تندی نشان داد.