شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۸ مه ۲۰۲۱
ویجت ها و آخرین اخبار
تیتر یک و اخبار برگزیده
آخرین اخبار، ویجت ها و جدول ها
مطالب مرتبط با:

نجف دریابندری

ویژگی ترجمه‌های نجف دریابندری

سیروس پرهام عنوان کرد 

ویژگی ترجمه‌های نجف دریابندری

سیروس پرهام با بیان ویژگی‌ ترجمه‌های نجف دریابندری می‌گوید: نجف دریابندی ترجمه‌های پاکیزه و تقریباً بی‌نیاز از ویرایش داشت.