شباهت تخیلی سفالینه هفت‌هزارساله با کرونا

یک باستان‌شناس با تشبیه نقش سفالینه‌ هفت‌هزارساله منقش به پایکوبی کشاورزانِ جنوب و شمال ایران دور تا دور خرمنِ برداشت‌شده از محصولات‌شان به کروناویروس، آن را به اتحاد مردم برای شکست کرونا تعبیر کرد.