رونمایی از نسخه ترمیم شده «آنسوی آتش» کیانوش عیاری

آغاز رسمی جشنواره جهانی فیلم فجر با رونمایی از نسخه ترمیم شده «آنسوی آتش» کیانوش عیاری و خبرهایی از کارگاه های مجازی روز اول و اتمام بلیت های سه فیلم از جمله خبرهای این رویداد است.