هنرمندان با قلب‌هایشان روی پرچم‌های عزا سوزن می‌زنند | کاردانی اصفهانی: واردات پرچم‌‌ عزا به نفع هنر ایرانی نیست

هنرمند و پژوهشگر عرصه دوخت‌های سنتی می‌گوید نکته‌ در باب پرچم‌ها و کتیبه‌های مزین به هنر دست و گلدوزی، بحث واردات از عراق و سوریه با قیمت‌های پایین‌تر است که شاید در گذر زمان موجب فراموش‌ شدن پرداختن به این ...