«شیرین شیخیان» هنرمند نقاش در گفتگو با «هنرمندنیوز»

خودم را به هیچ سبک یا تکنیک خاصی وابسته نکرده‌ام

شروع فعالیت نقاشی از ابتدای کودکی اینجانب آغاز شد، به دنبال کشف استعداد خود و دنبال کردن جدی حرفه نقاشی دیپلم نقاشی خود را از هنرستان الزهرا شیراز دریافت و پس  از آن با ورود به دانشکده هنری در مقطع ...