نقاشی پیکاسو ۹ سال پس از سرقت در آتن پیدا شد

یکی از تابلوهای پابلو پیکاسو که ژانویه سال ۲۰۱۲ از گالری ملی یونان در آتن دزدیده شده بود، پس از ۹ سال در عملیات پلیس این کشور پیدا شد.