پرداختن به معضل ماشین خواب‌ها در تئاتر/ «۶۲۷» پاییز اجرا می‌شود

شهرام گیل آبادی قصد دارد نمایشنامه «۶۲۷» را که به موضوع پدیده جدید ماشین خواب ها در شهرهای بزرگ ایران می پردازد، پاییز ۱۴۰۰ در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه ببرد.