امیرحسین علویجه از نمایشگاه آثارش در گالری یافته می‌گوید | ساختاری از روایت‌های تودرتو

امیرحسین علویجه گفت: پایه نقاشی‌های من روایت‌هایی است که به خواست خود آنها را تغییر می‌دهم و به تصویر می‌کشم.