برگزاری نمایشگاه «ریشه در خاک» در کاخ نیاوران

نمایشگاه هنرهای تجسمی ریشه در خاک در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران برپا شد!