سیزدهمین سوگواره هنر عاشورایی در آستانه افتتاح

نمایشگاه «سیزدهمین سوگواره هنر عاشواریی» ابتدای هفته آینده افتتاح می شود.