برگزاری نمایشگاه مجازی «منحنی آب» توسط حوزه هنری

نمایشگاه مجازی «منحنی آب» با محوریت آثار کامیار صادقی در گالری مجازی افتتاح شد.