گروه هنری رسام در گالری نوگرا برگزار می‌کند؛

گزارش «هنرمند» از نمایشگاه «یلدای مهربانی»

نمایش آثار هنرمندان در نمایشگاه «یلدای مهربانی» توسط گروه هنری رسام و در گالری نوگرا در آستانه شب یلدا افتتاح شد؛